narratieve exposuretherapie

Hoe werkt narratieve exposuretherapie (NET) bij PTSS?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt doorgaans behandeld met een vorm van exposuretherapie zoals EMDR-therapie. Maar er zijn meer therapievormen. Een relatief nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde therapie is narratieve exposuretherapie (NET). Narratieve exposuretherapie helpt jou (letterlijk!) ‘je verhaal te doen’ en het trauma in een context te plaatsen. En dat is bijzonder effectief!

Wat is narratieve exposuretherapie (NET)?

Narratieve exposuretherapie is een kortdurende behandeling voor complex getraumatiseerde PTSS-patiënten.[1]Hiervan is sprake als je langdurig aan trauma blootgesteld bent geweest. Denk bijvoorbeeld aan herhaaldelijk (seksueel) misbruik of langdurig (oorlogs)geweld. NET is in feite een combinatie van twee therapievormen:[2]

 • getuigenistherapie,[3] ofwel narratieve therapie
 • exposuretherapie

Blootstelling (exposure) aan het trauma is een belangrijk onderdeel van elke vorm van traumatherapie. Uniek aan NET is de combinatie met getuigenistherapie, waarbij je jouw hele levensverhaal reconstrueert en het trauma in een context plaatst.[4]

Waarom werkt narratieve exposuretherapie ?

Narratieve exposuretherapie speelt in op de manier waarop we herinneringen opslaan. Traumatische gebeurtenissen gaan gepaard met heftige emoties: gevoelens van angst en paniek, boosheid, ongeloof en wanhoop. Deze emoties schakelen het zogenaamde expliciete geheugen (het gedeelte van ons brein waarmee we logisch nadenken) uit.[5]

Trauma in impliciet geheugen opgeslagen

Het gevolg is dat herinneringen aan trauma in het impliciete geheugen worden opgeslagen – niet als gebeurtenissen in een bepaalde tijd en plaats, maar als beelden, geuren, geluiden, gevoelens en lichamelijke reacties. Het trauma krijgt dus geen plekje in ons levensverhaal, ergens in het verleden. In plaats daarvan blijft het in het heden bestaan. Dit zorgt er ook voor dat herinneringen aan het trauma zomaar ineens door triggers kunnen worden opgeroepen. En dan krijg je weer diezelfde gevoelens van angst en paniek – alsof je het trauma opnieuw beleeft.[6]

Trauma in expliciet geheugen zetten

Herinneringen in het expliciete geheugen bevatten contextinformatie. Ze zijn chronologisch geordend en gekoppeld aan een bepaalde plaats, omgeving of andere gebeurtenis. Dit soort herinneringen zijn gestructureerd en logisch, en kunnen worden begrepen en naverteld. Ze hebben ‘een plekje gekregen’. Het doel van NET is traumaherinneringen vanuit het impliciete geheugen naar het expliciete geheugen over te hevelen. Dit gebeurt door het trauma in jouw levensverhaal te plaatsen. Zo krijgt het die context die jij voor de verwerking ervan zo hard nodig hebt.[7]

‘Het verhaal vertellen en (re)construeren’ zou volgens veel auteurs en therapeuten een wezenlijk onderdeel moeten zijn van iedere (trauma)therapie.’[8]

Hoe werkt narratieve exposuretherapie ?

Een psycholoog kan je helpen PTSS met narratieve exposuretherapie te verminderen. De therapie bestaat grofweg uit drie fasen:[9]

 1. Narratieve fase: de psycholoog helpt je met een chronologische reconstructie van jouw levensverhaal, waarin zowel de positieve als negatieve gebeurtenissen aan bod komen.
 2. Exposurefase: de psycholoog zoomt extra in op de traumatische gebeurtenissen. Dit gaat stapje voor stapje en onder professionele begeleiding. De therapeut zal altijd rekening houden met waar jij aan toe bent.  
 3. Herstructureringsfase: de traumatische gebeurtenissen krijgen een plekje op jouw levenslijn en worden zo in jouw verhaal geïntegreerd.

Resultaat narratieve exposuretherapie

 •  cognitieve herstructurering: traumatische gebeurtenissen worden in de tijd en ruimte verankerd en krijgen eventueel een culturele, maatschappelijke of politieke context. Hierdoor vermengen de herinneringen zich met andere (positieve) herinneringen en ga je ze vanuit een ander perspectief zien.
 • controle en overzicht: door zo actief je verhaal te reconstrueren word je weer een speler in je eigen verhaal in plaats van een machteloos slachtoffer. Dat geeft een gevoel van controle en versterkt het zelfbeeld.
 • verbinding en erkenning: na de therapie kan je beter over het trauma praten, waardoor je meer verbinding met en erkenning van anderen zult ervaren.[10]  

Heb jij last van trauma of ben je gediagnosticeerd met PTSS? Ons team bestaat uit ervaren traumapsychologen die jou met behulp van verschillende therapievormen verder kunnen helpen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We koppelen je graag aan psycholoog die goed bij jou past.

   

  FAQ

  Wat is narratieve exposuretherapie (NET)?

  Narratieve exposuretherapie (NET) is een kortdurende behandeling van complexe PTSS. Het doel van NET is het trauma in de context van jouw levensverhaal te plaatsen. Hierdoor krijgt trauma ‘een plekje’ en word je minder snel overvallen door herbelevingen.

  Waarom werkt narratieve exposuretherapie (NET)?

  Herinneringen aan trauma worden door heftige emoties in het impliciete geheugen opgeslagen – als losse beelden, geluiden, geuren, et cetera. Ze zijn hierdoor niet verankerd in het verleden, maar blijven in het heden voortbestaan. NET helpt deze herinneringen naar het expliciete geheugen te verplaatsen door ze context te geven.

  Hoe werkt narratieve exposuretherapie (NET)?

  Een professioneel traumapsycholoog helpt je je eigen levensverhaal op chronologische wijze te reconstrueren en het trauma daarbinnen te situeren. De traumatische gebeurtenissen worden op die manier in de tijd en ruimte geplaatst en gekoppeld aan andere (ook positieve) gebeurtenissen. 

   

  Bronnen: 

  [1] Het is voor het eerst effectief gebleken in de behandeling van vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Soedan, zie: F. Neuner, M. Schauer, C. Klasschik, e.a. (2004). A comparison of narrative exposure therapy, supportive counseling, and psychoeducation for treating posttraumatic stress disorder in an African refugee settlement. Journal of Consulting and Clinical Psychology 72, pp. 579-587.

  [2] R. Jongedijk (2012). Narratieve Exposure Therapie (NET). In: Handboek posttraumatische stressstoornissen, pp. 551-564. De Tijdstroom.

  [3] Getuigenistherapie is oorspronkelijk ontwikkeld voor slachtoffers van het Pinochet-regime in Chili, zie: A. J. Cienfuegos & C. Monelli (1983), The testimony of political repression as a therapeutic instrument. American Journal of Orthopsychiatry 53, pp. 43-51.

  [4] R. Jongedijk (2012). Narratieve Exposure Therapie (NET). In: Handboek posttraumatische stressstoornissen, pp. 551-564. De Tijdstroom.

  [5] R. Jongedijk (2014). Levensverhalen en psychotrauma. Boom Amsterdam, pp. 65-76; R. Jongedijk (2012). Narratieve Exposure Therapie (NET). In: Handboek posttraumatische stressstoornissen, pp. 551-564. De Tijdstroom.

  [6] Idem.

  [7] Idem.

  [8] R. Jongedijk, verwijzend naar: J. Olthof & E. Vermetten (1994). De mens als verhaal. Narratieve strategieën in psychotherapie voor kinderen en volwassenen. De Tijdstroom. Zie: R. Jongedijk (2012). Narratieve Exposure Therapie (NET). In: Handboek posttraumatische stressstoornissen, pp. 551-564. De Tijdstroom.

  [9] R. Jongedijk (2014). Levensverhalen en psychotrauma. Boom Amsterdam, pp. 183-248.

  [10] Idem.

  Kan ik naar een psycholoog voor hulp bij traumaverwerking

  Kan ik naar een psycholoog voor hulp bij traumaverwerking?

  Je had verwacht er nu wel overheen te zijn. Die nare gebeurtenis, die pijnlijke breuk, dat verdrietige overlijden. Of misschien heb je wel iets meegemaakt waar je nooit meer overheen denkt te kunnen komen. Traumaverwerking is een complex proces dat bij iedereen op een andere manier verloopt. Het is geen schande een psycholoog bij traumaverwerking om hulp te vragen.

  Wanneer spreken we van trauma?

  We denken bij trauma al snel aan oorlogsveteranen: mensen die in tijden van oorlog de meest verschrikkelijke dingen gezien hebben en die beelden niet meer uit hun hoofd krijgen. Als je dergelijke verschrikkingen meegemaakt hebt, is de kans groot dat je PTSS ontwikkelt: een posttraumatische stressstoornis. Hierdoor blijf je lang na het trauma nog last hebben van stress en angst.

  Oorzaken van trauma

  Wat veel mensen niet weten is dat allerlei soorten gebeurtenissen trauma kunnen veroorzaken. Naast onmiskenbaar heftige ervaringen, zoals oorlogsgeweld, natuurrampen, ernstige ongevallen of misbruik, is het heel goed mogelijk dat je iets relatief ‘kleins’ niet goed verwerkt krijgt. Misschien was je een bijstander bij een verkeersongeluk. Misschien zag je de breuk met je partner niet aankomen.[1] Misschien was je niet voorbereid op het overlijden van een vage kennis. En misschien denk je dat je daar zelf ‘overheen’ moet komen en hulp bij traumaverwerking iets is voor mensen die pas écht erge dingen hebben meegemaakt.

  Symptomen van trauma

  Het maakt niet uit wat jouw verhaal is. Als je last blijft houden van de gevolgen van een bepaalde ervaring die veel indruk op je heeft gemaakt, is sprake van PTSS. Je herkent PTSS aan de volgende symptomen:

  • vermijding van bepaalde activiteiten, plaatsen, personen, gespreksonderwerpen of gedachten
  • herbeleving van of nachtmerries over het trauma, inclusief de bijbehorende stressreactie
  • onverklaarbare stressklachten of een gevoel van spanning, waardoor overgevoeligheid, prikkelbaarheid en slaap- en concentratieproblemen ontstaan
  • specifieke angststoornissen of fobieën, bijvoorbeeld voor grote, open ruimtes of juist kleine, drukke ruimtes.

  Traumaverwerking bij een psycholoog

  Een psycholoog kan je goed helpen met PTSS en het verwerken van trauma. Afhankelijk van jouw situatie kan een psycholoog hiervoor verschillende behandelvormen inzetten:[2]

  • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is de eerstekeusbehandeling tegen PTSS. Het combineert actieve herinnering aan het trauma met afleidende stimuli, waardoor de herinneringen hun lading steeds meer verliezen. Met EMDR-therapie wordt vaak in korte tijd veel vooruitgang geboekt.[3]
  • BEPP: met beknopte, eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP) oefen je met het toelaten en accepteren van pijnlijke herinneringen en de bijbehorende gedachten en emoties. De psycholoog geeft je bijvoorbeeld de opdracht een (al dan niet boze) brief te schrijven aan een persoon die bij het trauma betrokken was.
  • NET: narratieve exposure therapie (NET) is vooral geschikt voor de behandeling van langdurig trauma. Met deze therapievorm ga je aan de slag met het beschrijven van jouw levensverhaal en de rol die het trauma daarin heeft gespeeld. Hierdoor geef je het een context, een plek op een tijdlijn, waardoor je het beter kunt afsluiten.[4]
  • Cgt: de specifieke behandelvormen voor trauma worden altijd gecombineerd met cognitieve gedragstherapie (cgt). Cgt helpt je negatieve gedachtepatronen te herkennen en veranderen, waardoor je sneller uit een negatieve spiraal kunt stappen.[5]

  ‘Het resultaat heeft me verbaasd. Ik ben af van een last die eerst onbekend was voor me. Ik leef lichter en gezonder. En ik vertrouw andere mensen veel meer.’[6]

  Anonieme reactie op het ervaringenoverzicht van Emdrtherapie.net

  Hulp inschakelen voor traumaverwerking

  Trauma kan je dagelijks leven en functioneren flink beïnvloeden. Slachtofferhulp Nederland adviseert daarom hulp in te schakelen als je zes weken na het trauma nog last hebt van de gevolgen.[7] Door de lange wachtlijsten bij de ggz loop je bovendien al gauw lang met klachten rond.[8] Dat is onnodig. De Online Psycholoog heeft geen wachtlijst voor psychologische hulp. Je kunt direct terecht bij een van onze ervaren en professionele (gz-)psychologen of EMDR-therapeuten. 

   

  FAQ

  Wanneer is sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS)?

  Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een angststoornis die direct verbonden is aan een bepaalde ervaring of gebeurtenis (trauma). Het maakt niet uit wat jouw verhaal is. Als je last blijft houden van de gevolgen van een bepaalde ervaring, is sprake van PTSS.

  Wanneer schakel ik hulp in voor traumaverwerking?

  Slachtofferhulp Nederland adviseert hulp voor traumaverwerking als je langer dan zes weken last blijft houden van de gevolgen van een nare gebeurtenis. De ervaren psychologen van De Online Psycholoog zijn gespecialiseerd in online hulpverlening voor traumaverwerking en PTSS. Zonder wachtlijst!

  Hoe helpt een psycholoog bij traumaverwerking?

  Een psycholoog kan van verschillende behandelvormen gebruikmaken om traumaverwerking te ondersteunen: EMDR-therapie, BEPP, NET en cognitieve gedragstherapie. Met deze therapieën wordt vaak snel vooruitgang geboekt. De Online Psycholoog kijkt naar jouw specifieke situatie en stelt een persoonlijk behandelplan op.

   

  Bronnen:

  [1] Zo is er ook hulp voor kinderen wiens ouders in scheiding liggen. Ook dat kan trauma veroorzaken, zie: F. Aalen (2011). ‘EMDR in de crisis van de scheiding. Tijdschrift voor kinder- en jeugdpsychotherapie 2011(1), p. 43-53. Via: Vkjp.nl.

  [2] Slachtofferhulp Nederland (2021, 27 januari). EMDR. Via: Slachtofferhulp.nl.

  [3] F. Shapiro (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Basic Principles, Protocols and Procedures. The Guilford Press; F. Shapiro, & D. L. Korn (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy (3e editie). Guilford Publications.

  [4] Jongedijk, R. (2020). Narratieve exposuretherapie (NET). In: Vermetten, E. & Kleber, R. Handboek posttraumatische stressstoornissen (1ste ed., 551-564). Boom Lemma.

  [5] J. S. Beck (2013). Cognitieve gedragstherapie. Nieuwezijds; VGCt. (z.d.). Wat is cognitieve gedragstherapie? Via: Cognitievegedragstherapie.nl.

  [6] EMDRtherapie.net (z.d.). EMDR-therapie ervaringen. Geraadpleegd op 2 oktober 2021, via: Emdrtherapie.net.

  [7] Slachtofferhulp Nederland (2021, 27 januari). EMDR. Via: Slachtofferhulp.nl.

  [8] RTL Nieuws. (2021, 19 juni). Druk op wachtlijsten ggz loopt verder op: “Ik moet 1,5 jaar wachten”. Via: Rtlnieuws.nl.

   

  stress

  EMDR-therapie: wat is het en hoe werkt het?

  EMDR-therapie wordt ingezet bij mensen die last hebben van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). EMDR is in 1989 bedacht door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Sinds die tijd heeft de therapievorm zich op basis van flink wat onderzoek verder ontwikkelt. Uit al dat onderzoek is inmiddels gebleken dat EMDR bijzonder effectief is, zowel bij acute als chronische PTSS.

  Voor wie is EMDR-therapie?

  Veel van ons maken tijdens ons leven wel eens (of meerdere keren) een traumatische gebeurtenis mee; een gebeurtenis die veel impact heeft en tijd kost om te verwerken. Soms lukt het ons die gebeurtenis zelf een plekje te geven, maar soms ook niet. EMDR-therapie helpt mensen die in het dagelijks leven last blijven houden van een traumatische ervaring. Voorbeelden van gebeurtenissen die trauma kunnen veroorzaken zijn:

  •       een ernstig ongeval, zoals een auto-ongeluk of een brand
  •       een geweldsincident, zoals een mishandeling of overval
  •       seksueel geweld, zoals een aanranding of verkrachting
  •       een natuurramp, zoals een orkaan of overstroming
  •       oorlogssituaties
  •       ernstige ziekte
  •       verlies, bijvoorbeeld van een geliefde, relatie, baan of zelfs iets abstracts als autonomie of zelfbeschikking

  Posttraumatische stress-stoornis

  Mensen die het niet lukt zo’n traumatische ervaring op eigen kracht te verwerken, blijven soms jarenlang last houden van de gevolgen ervan. We spreken dan van een posttraumatische stress-stoornis of traumagerelateerde angststoornis. Dit beïnvloedt het dagelijks leven soms op ingrijpende wijze. Symptomen van PTSS zijn:

  •       nare herinneringen, flashbacks, herbelevingen en nachtmerries
  •       het vermijden van situaties die aan het trauma doen denken
  •       angst en paniekaanvallen
  •       somberheid, piekeren en zich veel zorgen maken
  •       stress, waakzaamheid, onrust en een verhoogde alertheid
  •       schaamte, schuldgevoelens en een negatief zelfbeeld
  •       snel geïrriteerd zijn of een kort lontje hebben, boosheid en agressiviteit
  •       slaap- en concentratieproblemen
  •       onverklaarbare lichamelijke klachten

  Wat is EMDR-therapie?

  EMDR is een afkorting van eye movement desensitization and reprocessing. Die naam zegt het al: aan de hand van oogbewegingen wordt geprobeerd het trauma opnieuw te verwerken. Dat klinkt vager dan het is.

  Die theorie waarop EMDR gebaseerd is heeft te maken met de manier waarop je brein herinneringen opslaat. Het idee is dat bepaalde ervaringen na verloop van tijd als herinneringen in je ‘langetermijngeheugen’ terechtkomen. Zodra je ze weer voor de geest haalt, komen ze in het ‘werkgeheugen’ terecht. Het werkgeheugen heeft echter maar een beperkte capaciteit. Als je tegelijkertijd andere stimuli krijgt, blijft er maar weinig ruimte over voor de herinnering. De herinnering wordt daardoor in een andere, vaak kleinere, vagere, en minder overweldigende vorm, weer in het langetermijngeheugen opgeslagen.

  Hoe werkt EMDR-therapie?

  Met EMDR-therapie wordt dit proces actief in gang gezet. De EMDR-therapeut begeleidt je terwijl je het trauma voor de geest haalt. Je wordt gevraagd te focussen op specifieke beelden, gedachten en gevoelens. Vervolgens krijg je afleidende stimuli die van beide hersenhelften aandacht vragen. Vaak moet je met je ogen de handbewegingen van de therapeut volgen, maar het kan ook zijn dat je een koptelefoon op krijgt en afwisselend links en rechts geluiden hoort.

  Na een tijdje wordt even een pauze ingelast. De therapeut vraagt je dan naar je ervaringen. Vaak komen tijdens dit proces allerlei nieuwe gedachten en gevoelens op. Soms voel je zelfs lichamelijk veranderingen. Vervolgens wordt de opdracht herhaalt. Alleen nu is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk op die veranderingen focust.

  Het resultaat van EMDR-therapie

  EMDR-therapie werkt in serie van dit soort ‘sets’. De therapie zorgt ervoor dat de herinnering minder lading krijgt en in die nieuwe vorm opnieuw in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Het kan zelfs zo zijn dat je er positieve aspecten aan gaat verbinden. Zo kun je in de toekomst gemakkelijker aan het trauma terugdenken, zonder dat dit je meteen overweldigt. Ook zullen de herinneringen aan het trauma je minder snel overvallen.

  Voor- en nadelen EMDR-therapie

  Nadelen EMDR-therapie

  EMDR-therapie is emotioneel zwaar. Niet iedereen is er direct aan toe over een trauma te praten en het bewust zo helder mogelijk voor de geest te halen. Het is daarom belangrijk een professionele en ervaren therapeut in te schakelen. Die kan je stap voor stap in dit proces begeleiden en zal je niet forceren. Het is bovendien mogelijk dat er in eerste instantie nieuwe negatieve of heftige beelden en emoties naar boven komen. Veel mensen hebben hier na een EMDR-sessie dan ook enkele dagen last van en klagen daardoor ook over vermoeidheid.

  Voordelen EMDR-therapie

  De voordelen wegen in de meeste gevallen gelukkig op tegen de nadelen. Zo werkt EMDR-therapie vaak bijzonder snel, waardoor het niet nodig is jarenlang met een psycholoog over het trauma te praten. Het kan de klachten zelf zo veel verminderen, dat aan het eind van de behandeling geen sprake van PTSS meer is. Voor veel mensen met traumaklachten zorgt EMDR-therapie dan ook voor enorme verbeteringen in het dagelijks functioneren.

   

  Eerst even kennismaken?

  Vraag direct een vertrouwd online gesprek aan met een van onze online psychologen. Wil je meer weten over de kosten voor online therapie? Bekijk dan onze pagina met tarieven & vergoedingen.

   PTSS

   Praten met een psycholoog als je PTSS hebt

   Iedereen maakt wel eens een verdrietige, angstige of ronduit traumatische gebeurtenis mee in het leven. Hoe we daarop reageren en de herinneringen aan die gebeurtenis verwerken verschilt. Ongeveer 10% van de mensen die een trauma hebben, ontwikkelt als gevolg van dat trauma een stressstoornis. Dit noemen we een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en dit kan heftige klachten opleveren en verregaande gevolgen hebben. Gelukkig is PTSS vaak heel goed te behandelen. Heb jij PTSS of vermoed je dat je dat hebt? Laat een psycholoog je dan helpen.

   Wanneer heb je PTSS?

   Als stressklachten na een traumatische gebeurtenis niet verdwijnen, onnodig lang aanhouden of zelfs erger worden, spreken we van PTSS. PTSS wordt vaak geassocieerd met traumatische gebeurtenissen zoals oorlogssituaties, rampen, overvallen, ongelukken of misbruik, maar in theorie is er geen enkel trauma dat ‘niet erg genoeg is’ om PTSS te veroorzaken. Zo kan een stressstoornis ook ontstaan na ziekte, een bevalling, het overlijden van een dierbare, of zelfs na een relatiebreuk of ontslag.

   Klachten

   Bij PTSS ervaar je klachten die te maken hebben met de herinneringen aan het trauma: flashbacks, angst of paniek, woede, of depressieve gevoelens. Vaak vermijden mensen met PTSS bepaalde locaties of activiteiten die hen aan het trauma doen denken. Ook herinneringen worden zoveel mogelijk onderdrukt en weggestopt.

   In therapie voor PTSS

   De behandeling van PTSS is vaak confronterend en emotioneel. Praten over het trauma en herinneringen ophalen zijn namelijk belangrijke onderdelen van de behandeling. Dat is voor de patiënt niet eenvoudig, maar wel effectief. Er zijn verschillende behandelingen voor PTSS waarvan het succes wetenschappelijk bewezen is. 

   EMDR

   Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een van de bekendste behandeltechnieken voor mensen met PTSS. De therapeut vraagt je hierbij op het trauma te focussen en tegelijkertijd zijn of haar handbewegingen met je ogen te volgen. Het effect hiervan is dat de herinnering aan het trauma in je hersenen van het ‘langetermijngeheugen’ naar het ‘werkgeheugen’ wordt verplaatst, maar daar eigenlijk niet genoeg ruimte en aandacht krijgt, omdat het werkgeheugen ook bezig is met de visuele stimulansen. De herinnering wordt hierdoor na afloop van de oefening in een veranderde, onvolledige of minder intense vorm weer in het langetermijngeheugen opgeslagen. Op deze manier worden de herinneringen dus minder overweldigend. 

   Cognitieve gedragstherapie

   Binnen de cognitieve gedragstherapie worden de volgende twee methoden ook met succes toegepast op mensen met trauma. 

   • Imaginaire exposure: hierbij praat je met de psycholoog over het trauma en de nare herinneringen. In plaats van deze herinneringen uit de weg te gaan, blijf je erover praten. Door te leren erover te praten, krijg je steeds meer controle over de emoties die deze herinneringen oproepen. Het gevolg hiervan is dat je in het dagelijks leven steeds minder last van die emoties hebt. Ook zal je minder de neiging hebben ze te vermijden.
   • Narratieve exposure: afhankelijk van het trauma is het ook mogelijk tijdens het praten over het trauma te focussen op de positieve aspecten ervan. Hierbij kan ook geprobeerd worden het trauma in de context van de rest van je leven te plaatsen en de positieve effecten ervan onder de loep te leggen. Zo herschrijf je de herinneringen als het ware, waardoor je het trauma beter een plekje kunt geven.

   Professionele psycholoog voor PTSS

   Het spreekt voor zich dat elke situatie, elk trauma en elke patiënt uniek is. De drempel om hulp te zoeken is voor mensen met PTSS bovendien vaak erg hoog. De behandeling van PTSS vereist dan ook maatwerk en een zeer voorzichtige aanpak. De behandeling verloopt stap voor stap en wordt volledig aangepast aan waar jij aan toe bent. Zo zal in eerste instantie vooral aandacht besteed worden aan je klachten en wordt er echt niet van je verwacht dat je direct in detail over het trauma vertelt. 

   Uiteindelijk zal je het trauma zelf moeten verwerken en dat is geen eenvoudig proces. Een psycholoog zal je hierbij op professionele wijze ondersteunen en begeleiden. Bij een psycholoog die gespecialiseerd is in de behandeling van trauma ben je in goede handen.

    

   Eerst even kennismaken?

   Vraag direct een vertrouwd online gesprek aan met een van onze online psychologen. Wil je meer weten over de kosten voor online therapie? Bekijk dan onze pagina met tarieven & vergoedingen.

    depressief

    Waar kan een psycholoog allemaal mee helpen?

    Als er iets aan je auto mankeert, ga je naar een garage. Als de kraan lekt, bel je een loodgieter. En als je last hebt van je rug, ga je naar een dokter. Maar met welk probleem ga nu eigenlijk naar een psycholoog? Of wanneer volg je online therapie? Een psycholoog helpt je met innerlijke problemen. En die zijn soms knap lastig te herkennen of te definiëren. Dus, waar kan een psycholoog je eigenlijk allemaal mee helpen?

    Psychologische klachten

    Alle soorten klachten die met je innerlijk te maken hebben, vallen onder de expertise van een psycholoog. Dit hoeven helemaal geen allesoverheersende, ernstige klachten te zijn. Vertrouw op je eigen intuïtie: heb je simpelweg het gevoel ergens zelf niet uit te komen? Dan kan een psycholoog al uitkomst bieden. Sterker nog, des te eerder je aan de bel trekt, des te beter het is. Een psycholoog spreekt dagelijks allerlei verschillende patiënten met de meest uiteenlopende klachten. Jouw hulpvraag is dus niets om je voor te schamen.

    Veelvoorkomende klachten

    Natuurlijk zijn er wel een aantal psychische klachten of stoornissen waar psychologen op regelmatige basis mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld:

    • stress, overspannenheid of een burn-out
    • futloosheid, vermoeidheid of slaapproblemen
    • somberheid of depressie
    • relatieproblemen
    • trauma 
    • onzekerheid of angst
    • verlies of rouw

    Misschien herken je jezelf in een van deze categorieën, maar dat hoeft absoluut niet het geval te zijn. Ook vage klachten, zoals het gevoel hebben ‘vast te zitten’ of ‘jezelf kwijt te zijn’ komen vaak in de spreekkamer van een psycholoog aan bod. Zingevingsvraagstukken vallen eveneens onder deze categorie van vage klachten. 

    Op welke manier kan een psycholoog helpen?

    Elke psycholoog heeft een repertoire aan behandelmethoden tot zijn of haar beschikking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende gesprekstechnieken en gedragstherapie, maar ook hypnose behoort bij sommige therapeuten tot de mogelijkheden. Welke methoden gebruikt worden, hangt af van de expertise van de psycholoog, de voorkeur van de patiënt en de aard van de klachten. Maar ongeacht de gebruikte methoden, een psycholoog probeert je altijd het volgende te bieden:

    • Kennis: een psycholoog kan je leestips geven of interessante links doorsturen, zodat jij je kennis over jouw specifieke klachten kan vergroten. 
    • Perspectief: een psycholoog geeft je het perspectief van een buitenstaander op jouw situatie. Omdat jij er middenin zit, is dat soms lastig. Dit buitenstaandersperspectief kan heel verhelderend zijn en je nieuwe inzichten geven.
    • Confrontatie: door de jaren heen heb je jezelf ongetwijfeld bepaalde karaktertrekken, gewoonten of patronen aangemeten die je volledig als vanzelfsprekend bent gaan beschouwen. Een psycholoog confronteert je hiermee en doet je inzien dat het soms, als dat nodig is, ook anders kan. 
    • Mogelijkheden: een psycholoog geeft je zoveel mogelijk concrete adviezen waar je echt mee aan de slag kunt. Gedrag om uit te proberen, gewoonten om aan te leren en activiteiten om te ondernemen. Zo kan je actief aan de slag met het verbeteren van je situatie.

    Wat heeft een psycholoog nodig?

    Een psycholoog heeft jou nodig! Therapie werkt het best als jij je zo open mogelijk opstelt. Dit kan ontzettend lastig zijn. Vooral in het begin, als je je psycholoog nog niet zo goed kent. Of als je problemen hebt waar je liever niet over praat. Maar een psycholoog kan alleen met je aan de slag als hij of zij weet wie je bent, wat je denkt en hoe je je voelt. De effectiviteit van de therapie is daarmee in grote mate afhankelijk van jou.

    Twijfel je nog of een psycholoog jou wel kan helpen? Vraag het! Onze aanmeldcoördinator weet precies wat wel of niet mogelijk is en welke psycholoog uit ons netwerk het best bij jou past. Als jouw hulpvraag toch onder de expertise van een andere hulpverlener valt, dan kan een psycholoog je hier altijd over informeren en je eventueel doorverwijzen.

     

    Eerst even kennismaken?

    Vraag direct een vertrouwd online gesprek aan met een van onze online psychologen. Wil je meer weten over de kosten voor online therapie? Bekijk dan onze pagina met tarieven & vergoedingen.

     Hoi, Hoe kunnen we je helpen?